HASAn ympäristövastuu

HASA valmistaa mänty- ja kuusisahatavaraa. Tuotteet markkinoidaan pääosin huonekalu- ja puusepänteollisuuteen sekä rakennusteollisuuteen.

Yhtiö ottaa ympäristöarvot huomioon kaikessa toiminnassaan puunhankinnasta lähtien aina lopputuotteen toimittamiseen saakka. Raaka-aine (puu) tulee HASAn tuotantolaitoksille kestävästi hoidetuista PEFC-sertifioiduista metsistä. Tästä vakuutena HASAlla on puun alkuperäketjun hallinnan sertifikaatit (PEFC ja FSC®).

Sahatavaran tuotanto perustuu uusiutuvan raaka-aineen käyttöön. Sahatavara on turvallinen, ympäristöystävällinen ja pitkäaikaisesti hiilta sitova tuote, joka on kokonaisuudessaan kierrätettävissä. Tuotantoprosessissa pyritään saamaan mahdollisimman suuri sahatavarasaanto. Sivutuotteena syntyvä sahahake käytetään raaka- aineena kemiallisessa metsäteollisuudessa. Puun kuori muuntuu bioenergiaksi lähialueiden lämpölaitoksissa. Sahanpuru toimitetaan pääasiassa jalostavan teollisuuden raaka-aineeksi.

Ympäristövaikutusten huomiointi on oleellinen osa liiketoimintaa. Toiminnan ja tuotannon kaikilla osa-alueilla otetaan huomioon taloudelliset, sosiaaliset ja ekologiset periaatteet. Näin huomioidaan ympäristö ja varmistetaan luonnon monimuotoisuuden säilyminen myös tulevaisuudessa.

SERTIFIKAATIT:

PEFC (fin)

PEFC (eng)